Onze groepen

Onze school bestaat uit acht jaarklassen. Deze klassen zijn in afdelingen verdeeld:

  • De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2.
  • De middenbouw bestaat uit de groepen 3, 4 en 5.
  • De bovenbouw bestaat uit de groepen 6, 7 en 8.

Onderbouw, middenbouw en bovenbouw

De plaatsing en het indelen van de groepen hangt af van de toestroom van leerlingen en het beschikbare personeel.