Groep 7b

Wij zijn een groep van 23 kinderen. Een hele diverse groep. Kinderen die heel goed kunnen helpen met rekenen, kinderen die heel goed kunnen helpen met taal en/of spelling, maar ook kinderen die juist heel goed kunnen helpen met de creatieve vakken. We willen elkaar graag helpen om iets te kunnen en wat is het een groot succes als het lukt.

Juf Kim staat vier dagen voor de groep en op de donderdag hebben we juf Sieta. Juf Sieta was vorig jaar al onze juf, dus we mogen nog een jaartje extra genieten van haar.

Samen met juf Kim en juf Sieta gaan we verder de verdieping in binnen alle vakgebieden. We leren nog beter rekenen, taal en spelling. Dit leren we door te doen, te luisteren en door te verwerken. En heel af en toe hebben we een spontane les die niet in de boeken worden gemaakt. Via spel en spelen leren wij ook heel veel!

Elke dinsdag en vrijdag hebben wij gym. Wij zijn bofferds, want wij hebben twee gymleerkrachten. Op de dinsdag hebben wij gym van juf Nathalie en op de vrijdag mogen wij van de gymlessen van meester Rutger genieten.

We fietsen heen en terug met de groep. Om dit veilig te doen, hebben we brigadiers nodig. Het mooie is dat we in september een cursus hebben gevolgd, zodat we zelf mogen brigadieren. Dit vinden we ontzettend gaaf. We mogen dan op de weg staan om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan oversteken. Deze grote verantwoordelijkheid nemen we heel serieus.

Elke dinsdagochtend krijgen wij de kans om bij de kleuters voor te lezen. Zo laten wij zien hoe leuk lezen is, maar leren wij stiekem ook nog beter te lezen.  Bij het voorlezen mogen wij een prentenboek voorbereiden. Dit prentenboek lezen we dan voor en we stellen de kleuters ook vragen over het boek. Even kijken of zij goed hebben geluisterd en ondertussen pakken wij een stukje begrijpend lezen mee.

Dit jaar krijgen wij de vakken geschiedenis en natuur in blokken. We werken drie weken achter elkaar aan één van de vakken. Zo kunnen we nog dieper de stof in en onthouden we het ook veel beter. Na de lessen is het tijd voor de toets en deze wordt zowel thuis als op school geleerd.

Het vak aardrijkskunde krijgen we elke donderdag van juf Sieta. We leren dan ook topografie.

Verkeer staat dit jaar in het teken van het theorie-examen. We leren heel veel over veiligheid in het verkeer, zodat we in het voorjaar met vlag en wimpel kunnen slagen voor ons theorie-examen.

Na het harde leren is er ook tijd voor de creatieve vakken, zoals drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. De vakken sluiten zoveel mogelijk aan bij het blok van geschiedenis of natuur of juist bij het feest (Sinterklaas, Kerst of Pasen) wat er aan komt.

Dit jaar gaan we vier keer naar de Winkler Prins voor Techniek4Fun. We krijgen technieklessen aangeboden. Op school bereiden we de les voor en we werken het tijdens de lessen uit. Dit vinden we ontzettend leuk om te doen.

Het allerleukste van het jaar komt in juni. We gaan dan een paar dagen op kamp naar Drouwen! Gezamenlijk op de fiets met een hele hoop plezier naar het kamphuis (en natuurlijk ook nog terug). We hebben er nu al zin in!