Ouders

Er zijn veel mogelijkheden tot contact tussen de ouders/verzorgers en de school. De school heeft een aantal van die mogelijkheden vast ingevuld in het schooljaar.

De startgesprekken

Voor de herfstvakantie worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. In dit eerste kennismakingsgesprek gaat de leerkracht met u in gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.
Het doel van deze startgesprekken: direct vanaf het begin contact, vertrouwen en verbondenheid creëren tussen school en ouders.
Op deze manier proberen we samen een compleet en actueel beeld van uw kind te krijgen en om wederzijdse verwachtingen ten aanzien van dit schooljaar uit te spreken.

De contactmomenten

Er worden naast de startgesprekken nog twee gesprekken met de leerkracht gepland. Daarin worden de wederzijdse ervaringen uitgewisseld, de school hecht waarde aan de ervaringsdeskundigheid van de ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de ontwikkeling van het kind.

De leerkrachten informeren de ouders over alle relevante aspecten in de ontwikkeling van het kind, het welbevinden en de resultaten worden met u besproken en u krijgt inzage in het werk. Dit gesprek wordt ruim van tevoren met u gepland: er wordt zoveel mogelijk  rekening gehouden met uw mogelijkheid om te komen.

Tussentijds contact

Uiteraard is het mogelijk tussentijds met de leerkracht contact te hebben over uw kind. Wij vragen u om daarvoor met de leerkracht een afspraak te maken.

Tussentijdse afstemming

De school kan u uitnodigen voor een gesprek wanneer voor uw kind een onderzoek wordt gepland om na te gaan of een andere aanpak is gewenst in het leerproces. U wordt daar van tevoren over op de hoogte gebracht door de leerkracht, de intern begeleider of de directie. Daarbij is uw instemming nodig, waarbij afspraken worden vastgelegd. Deze worden opgenomen in het leerling-dossier als onderdeel van het leerlingvolgsysteem. U heeft overigens altijd het recht de leerling-dossier van uw kind in te zien.

Als ouder-/verzorger begeleiden in de klas

Een heel waardevolle manier van contact tussen ouders/verzorgers en school is door te helpen in de klas. Aan het begin van ieder schooljaar wordt door de leerkracht gevraagd wie er willen helpen bij het begeleiden van de leerlingen. Dat kan op veel manieren:

Leesbegeleiding

Ouders/verzorgers worden gevraagd of ze één keer in de week met  leerlingen uit de klas willen lezen. Vooraf wordt uitleg gegeven door een leerkracht en ontvangt u een informatieboekje.

Computerbegeleiding

In de kleutergroepen worden ouders/verzorgers gevraagd voor het werken op de computer. De vaardigheid in het omgaan met de computer en het  werken met educatieve programma’s staan centraal.

Klas begeleiding

Ouders/verzorgers wordt gevraagd te helpen bij de begeleiding van een klas naar het gymlokaal, naar het zwembad, naar de bibliotheek,  naar de sportdagen, bij een excursie. Overigens hebt u daar een certificaat “Verkeersbrigadier” voor nodig.