Verlof aanvragen

Het formulier om verlof aan te vragen als bedoeld in artikel 13a en 14 van de leerplichtwet kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de schooldirecteur die uw verzoek in behandeling zal nemen.

Verlof aanvragen