Groep 8b

Groep 8B- 2022/ 2023

Welkom bij groep 8B. Onze groep bestaat uit 29 kinderen. 19 meisjes en 10 jongens. We hebben 1 juf, juf Lianne. We doen heel veel in groep 8!

Lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, studievaardigheden, biologie en Engels.

Op dinsdag en vrijdag hebben we gym; op dinsdag van de vakleerkracht juf Natalie en op vrijdag van juf Lianne.

We volgen EHBO-lessen en ronden dit af met een examen. Rond april doen we een project over de tweede wereldoorlog. De leerlingen maken dan in tweetallen een werkstuk en we sluiten het project af in herinneringscentrum Westerbork. Natuurlijk zijn we al veel bezig met voorbereiden op het voortgezet onderwijs. We mogen lessen volgen op de WP.

Na alle projecten, toetsen, examens en voorbereiden op het voortgezet onderwijs sluiten we af met heel veel leuke dingen.

We gaan vissen, survivallen, we hebben dit jaar weer een musical in VanBeresteijn en we gaan 3 dagen naar Schiermonnikoog. We hebben er zin in!