Groep 8b

Welkom bij groep 8B. Onze groep bestaat uit 22 kinderen. 13 meisjes en 9 jongens. We hebben 1 juf, juf Lianne. We doen heel veel in groep 8!
Lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, studievaardigheden, biologie en Engels.
Op dinsdag en donderdag hebben we gym; op dinsdag van de vakleerkracht juf Natalie en op donderdag van juf Lianne.
Vier keer per jaar hebben we techniekles op de WP. We ronden dit af met een examen. Rond april doen we een project over de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen maken dan in tweetallen een werkstuk en we sluiten het project af in herinneringscentrum Westerbork. Natuurlijk zijn we al veel bezig met voorbereiden op het voortgezet onderwijs. We mogen lessen volgen op de WP.
Na alle projecten, toetsen, examens en voorbereiden op het voortgezet onderwijs sluiten we af met heel veel leuke dingen.
We gaan vissen, survivallen, we hebben dit jaar weer een musical in VanBeresteijn en we gaan 3 dagen naar Schiermonnikoog. We hebben er zin in!