Nieuwe leerlingen

Aanmelden groep 1 leerlingen

Voor het eerst naar school is niet niks! Sommige kinderen dromen ervan, anderen zijn wat angstig bij het idee. Bij ons op de Braskörf worden de leerlingen de dag nadat ze 4 zijn geworden, toegelaten. Bij de aanmelding ontvangt u alle gegevens van de school. Om een goed beeld van uw kind te kunnen vormen, wordt u verzocht een inschrijfformulier in te vullen Er vindt een intakegesprek plaats waarin de gegevens en ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Uw zoon/dochter mag voordat het echt gaat starten in groep 1, twee dagdelen komen wennen. Na zes tot acht weken is er een startgesprek met de groepsleerkracht waarin de ervaringen van de eerste weken met elkaar worden gedeeld. Mocht u tussendoor vragen hebben, neem dan gerust contact met de leerkracht op. Er wordt in de eerste schoolweken veel aandacht besteed aan het kennismaken met klasgenootjes, een relatie opbouwen met de leerkracht en het inbouwen van het dagritme en de routines. Maar centraal staat vooral het plezier beleven aan een schooldag.

Aanmelden leerlingen voor de groepen 2 t/m 8

Leerlingen van een andere basisschool kunnen bij ons worden aangemeld, bij bijvoorbeeld een verhuizing. We gaan dan met de ouders in gesprek en nemen contact op met de vorige school. We vragen gegevens op van de schoolresultaten en de ontwikkeling van uw kind. Dit vinden we belangrijk omdat we zo goed mogelijk willen aansluiten bij het niveau en de behoeften van deze nieuwe leerling. Wanneer wij denken dat onze school passend is bij de onderwijsbehoefte van uw kind, gaan we over tot de inschrijving. De vorige school ontvangt onze inschrijvingsverklaring, zodat zij de leerling kunnen uitschrijven.
Wij handelen conform onze aanname procedure.

Aanvragen van het inschrijfformulier

Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, kunt u een mail sturen naar directie.debraskorf@opron.nl. U ontvangt dan via de mail het inschrijfformulier.
Telefonisch contact opnemen kan ook altijd. Het schoolnummer is 0598-621234

Rondleiding

Heeft u interesse in onze school en wilt u graag de school van binnen bekijken?
Neem dan contact met ons op via het mailadres directie.debraskorf@opron.nl of het telefoonnummer 0598-621234 zodat wij een rondleiding met u kunnen plannen.

Het kan zijn dat we door de huidige coronamaatregelen genoodzaakt zijn, andere keuzes te maken in het verhaal hierboven. We zullen u dat dan uitleggen.