Groep 4a

Welkom bij groep 4a - 2022/2023

In onze groep zitten 19 leerlingen, 12 jongens en 7 meisjes!
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Masha en donderdag en vrijdag juf Nettie.

Met lezen werken we met de methode Station Zuid. Wij hebben een werkboek en een lesboek waar elke dag een nieuw verhaal in staat. Ook lezen we woordrijtjes met een stopwatch en flitsen we woorden op het digibord. Drie keer in de week luisteren we naar de Brandweerclub. Dit is een verhaal dat wordt voorgelezen op het digibord. Ook hebben we allemaal een eigen gekozen leesboek in het vak. En lezen we dagelijks de tekst en de woorden van het leesblad. We vinden het ook gezellig om samen te lezen.

Rekenen doen we met de methode Rekenrijk, de sommen staan op het digibord en in ons eigen werkboek. Na 10 lessen hebben we een bloktoets. Daarna hebben we een paar dagen een ‘break’ om de leerstof te herhalen of te verdiepen. Dagelijks gaan we race rekenen, dit doen we 2 minuten per keer ( plus- en minsommen) om snel te kunnen leren rekenen. Ook oefenen we iedere vrijdag verhaaltjessommen.

Voor taal en spelling hebben we de methode Taal Actief.

We besteden aandacht aan de volgende onderdelen woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Hiervoor hebben we een boek, werkboek en schrift. Na ieder blok volgt er een toets.

Met spelling hebben we om de dag een instapdictee. Er komen verschillende spellings categorieën aan bod die we in een blok oefenen. We besteden aandacht aan regel-, klank-, en weetwoorden. Ook kunnen we extra oefenen op www.spellingoefenen.nl , zowel thuis als op school.

Begrijpend lezen

Het eerste half jaar zetten we vooral in op technisch lezen. Daarnaast op begrijpend luisteren. Ook oefenen we wekelijks teksten en praten we over de inhoud ervan. Na de kerstvakantie starten we met de methode Lezen in Beeld. Het eerste deel van de les is om de woordenschat uit te breiden, het andere deel gaat meer over de inhoud van de teksten.

Schrijven

We hebben ook een schrijfschrift, waar we netjes leren schrijven in blokschrift. We leren in groep 4 alle hoofdletters schrijven. Aan het eind van het schooljaar weten we wanneer we een hoofdletter moeten schrijven.

Gymnastiek

Op de maandag beginnen we de dag in de sporthal. Hier krijgen we gymnastiek van een vakleerkracht. Na de gymles lopen we samen met een extra brigadier terug naar school.

Ook hebben we in groep 4 Engels en verkeer!

Elke week gaan we op dinsdag en/of donderdagmiddag knutselen en/of tekenen en hebben we muziek en/of drama.