Groep 4a

In onze groep zitten 24 leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Masha en donderdag en vrijdag juf Petra.

Lezen
Met lezen werken we met de methode Station Zuid. Wij hebben een werkboek en een lesboek waar elke dag een nieuw verhaal in staat. Ook lezen we woordrijtjes op tijd en flitsen we woorden op het digibord. Drie keer in de week luisteren we naar de Brandweerclub. Dit is een verhaal dat wordt voorgelezen op het digibord. Ook hebben we allemaal een eigen gekozen leesboek in het vak. En lezen we dagelijks de tekst en de woorden van het leesblad, die we ook thuis oefenen. We vinden het gezellig om samen te lezen.

Rekenen
Rekenen doen we met de methode Pluspunt, de sommen staan op het digibord en in ons eigen werkboek. Elke dag werken we aan een nieuw doel en oefenen we nog andere sommen in de conditietraining. Dit jaar gaan we ook de tafels leren!
Voor taal en spelling hebben we de methode Taal Actief. Bij spelling leren we nieuwe woorden te schrijven met dieren. Woorden met -ng noemen we slang woorden. Vang is dus een slang woord. Een pauw-woord is bijvoorbeeld: klauw. Met spelling maken we elke dag een dictee en schrijven we netjes in een schrift. Bij taal en spelling hebben we ook een werkboek.

Begrijpend lezen
Het eerste half jaar zetten we vooral in op technisch lezen. Daarnaast op begrijpend luisteren. Ook oefenen we wekelijks teksten en praten we over de inhoud ervan. Bij Station Zuid lezen we ook veel teksten. Dit schooljaar starten wij in groep 4 met de een nieuwe methode Leeslink genaamd.

Schrijven
We hebben ook een schrijfschrift, waar we netjes leren schrijven in blokschrift. We leren in groep 4 alle hoofdletters schrijven. Aan het eind van het schooljaar weten we wanneer we een hoofdletter moeten schrijven.

Gymnastiek
Op de maandag beginnen we de dag in de sporthal. Hier krijgen we gymnastiek van een vakleerkracht. Na de gymles lopen we samen met een extra brigadier terug naar school.
Chromebooks en andere vakken Samen met de groepen 3 en de andere groep 4 hebben we een Chromebook kast. In deze kast zitten chromebooks voor alle leerlingen. We oefenen spelling, taal en rekenen maar hebben ook een (school) Squla account.

Naast bovenstaande vakken hebben we ook nog andere vakken zoals De Zaken (wereldoriëntatie en techniek), Engels en Verkeer. Elke week gaan we op dinsdag en/of vrijdagmiddag knutselen en/of tekenen en hebben we muziek of drama. Ook werken wij met de methode KiVa (sociaal emotionele vorming), dit betekent FIJN!

Wij zorgen er samen voor dat onze groep een fijne klas is!