Openbaar onderwijs

De Braskörf behoort tot de groep openbare scholen in Veendam. Dit betekent dat:

 • We aandacht hebben voor de levensbeschouwing en maatschappelijke waarden, zoals die leven in Nederland, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
 • Wij als school toegankelijk zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
 • Wij onderwijs geven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
  Samengevat: wij zijn als openbaar onderwijs pluriform en algemeen toegankelijk.

Basisonderwijs

Volgens de wet primair onderwijs moeten we als school aan de volgende beschrijving voldoen:

 • De school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar
 • De school is zo georganiseerd, dat leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
 • De school is zo georganiseerd, dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
 • De school is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 • De school gaat er van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
 • Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
 • Het onderwijs wordt zo ingericht dat de leerlingen in de eerste vier leerjaren tenminste 3520 uur onderwijs krijgen en in de laatste vier jaar tenminste 4000 uur onderwijs ontvangen.
 • Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding, die is afgestemd op de behoeften van de leerling.
 • De school zorgt voor een voortgangsregistratie van de ontwikkeling van leerlingen, die extra zorg behoeven.