Groep 2 rood

In onze groep zitten 22 leuke en gezellige kinderen, waarvan 13 meisjes en 9 jongens. We zijn enthousiast en vinden het erg leuk om samen te ontdekken, te spelen en te leren.

Juf Nina werkt op maandag, dinsdag en woensdag in de groep en juf Jessie op donderdag en vrijdag. Iedere dag beginnen we met een inloop. Vaak ligt er op de tafels (ontwikkelings)materiaal klaar waaruit de kinderen kunnen kiezen en gelijk mee mogen beginnen, maar soms beginnen we ook in de kring waar alle kinderen hun eigen gekozen prentenboek kunnen lezen.

We zitten verschillende keren per dag in de kring, waar we samen allerlei activiteiten doen. Dit kan bijvoorbeeld een reken-, taal-, muziek- of drama activiteit zijn. Natuurlijk bewegen we ook veel, dat doen we in het gymlokaal of buiten. Twee keer per dag is er een werkles gepland. We zijn dan bezig met een opdracht of we leren al ontdekkend en spelend met het ontwikkelingsmateriaal in de klas of het speelplein.

De groepen 1 en 2 werken met de methode Onderbouwd. Iedere 3 weken hebben we een nieuw thema waarbij, in ons het beredeneerde aanbod, steeds andere reken-, taal- en motoriekdoelen centraal staan. Natuurlijk is er veel ruimte voor creativiteit en persoonlijke groei op zowel cognitief- als sociaal-emotioneel vlak.

’s Ochtends is er altijd een moment dat we met elkaar fruit eten en drinken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan we tot 14.15 uur naar school en eten we rond lunchtijd samen een broodje. Op woensdag zijn we om 12.30 uur vrij. Sommige kinderen gaan voor of na schooltijd naar de BSO (buitenschoolse opvang).

Naast de vele nieuwe dingen die we leren, is het heel belangrijk dat we plezier hebben met elkaar en ons fijn voelen in de groep.

We spelen, leren en groeien samen!