Onze school

Welkom

In onze Braskörf visie willen we origineel, inspirerend en onderscheidend zijn.

Alle leerlingen kunnen hun eigen identiteit ontwikkelen.

Waar staan we voor? 

De Braskörf is een school waar kinderen een optimale ontwikkeling wordt geboden voor alles wat belangrijk is om te groeien naar een persoonlijkheid die zelfstandig en met vertrouwen wordt voorbereid op de maatschappij. Iedere leerling op De Braskörf doet er toe!

In beginsel zitten leerlingen op school om iets te leren. De Braskörf werkt aan de talentontwikkeling van alle leerlingen.

We willen een goede school zijn, die zijn leerlingen optimaal voorbereidt op het vervolgonderwijs; wij bieden een geïntegreerd aanbod van spelen, leren, ontdekken en toepassen. De school biedt een leeromgeving waarin de kernwaarden plezier, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid en samenwerken centraal staan.

Alle leerlingen die van de Braskörf komen, moeten kunnen zeggen: “Ik heb naar mijn kunnen gepresteerd!”

Plezier

Betekent plezier om met elkaar te leren, te ontdekken en te ontwikkelen. Open staan voor elkaar, elkaar waarderen en respecteren dat er verschillen zijn, interactief met elkaar aan oplossingen werken, de talenten van leerlingen naar boven halen. Deze ingrediënten zorgen voor plezier!

Plezier betekent leren!

Verantwoordelijkheid

Betekent verantwoordelijkheid voor jezelf en naar elkaar, verantwoordelijkheid voor  je werk en je eigen leerproces, verantwoordelijkheid in omgang met elkaar . Verantwoordelijkheid hebben en voelen is een vaardigheid die cruciaal is om deel te nemen aan de maatschappij in de 21e eeuw.

Verantwoordelijkheid betekent leren!

Nieuwsgierigheid

Betekent een open houding, het loskomen van bestaande patronen, verwondering hebben voor  nieuwe ontdekkingen en leren toepassen in een context die is gericht op ontwikkeling.

Nieuwsgierigheid is leren!

Samenwerken

Betekent interactie en bouwen aan je eigen leerproces en van elkaar. Tijdens het leerproces is het belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen, zodat je samen tot een oplossing komt. Dit leidt tot nieuwe inzichten en verrijkt je denkproces.

Samenwerken is leren!

Waar gaan we voor?

Onze ambitie is gaan voor hoge opbrengsten voor elke leerling, op alle gebieden die in de school worden aangeboden.

Wij willen een stevige basis leggen voor de toekomst van  onze leerlingen.

Hoe doen we dat?

Duidelijkheid, plezier, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, samenwerken, rust en sociale veiligheid staan bij ons voorop, in alle geledingen van de school.

Wij proberen onze leerlingen te leren om te leren in een vertrouwde en gestructureerde omgeving.

Dit doen we in een setting met activerende en coöperatieve werkvormen waardoor de leerlingen procesmatig en oplossingsgericht leren denken. Hierbij bieden we de leerlingen naast het basisprogramma een uitdaging op eigen niveau aan.

Zó kan iedere leerling presteren naar eigen kunnen!

Kortom:

Duidelijk De Braskörf!