Jeugdgezondheidszorg op school

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

In de provincie Groningen voert GGD Groningen de jeugdgezondheidszorg uit. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD is er voor alle ouders/verzorger en kinderen (-9 maanden tot 18 jaar). Op de basisschool kom je in contact met medewerkers van de JGZ. Wat GGD Groningen zoal doet voor ouders/verzorgers en kinderen in de basisschoolleeftijd, lees je hieronder.

JGZ-team

Elke basisschool heeft zijn eigen JGZ-team, dat bestaat uit:

  • een jeugdverpleegkundige,
  • een jeugdarts,
  • een doktersassistent, en
  • in sommige gemeenten, een logopedist.

De jeugdverpleegkundige is de contactpersoon en heeft regelmatig contact met jullie basisschool over de thema’s gezondheid, ontwikkeling en welzijn. Of om zorgen over specifieke leerlingen te bespreken. Dit laatste gebeurt alleen na toestemming van jou/jullie als ouder(s)/verzorger(s).

Als je kind 5 jaar is Als je kind ongeveer 5 jaar is, krijg je een uitnodiging van GGD Groningen om samen met je 5-jarige langs te komen op het consultatiebureau. De doktersassistent onderzoekt de oren en ogen van je kind. Daarnaast bespreekt zij de groei van je kind met jou. Als je vragen hebt over gezondheid en/of opvoeding, kun je die ook tijdens deze afspraak stellen. Lees meer.

Als je kind in groep 7 van de basisschool zit, doen wij weer onderzoek. De doktersassistent komt dan op jullie basisschool. Zij weegt en meet je kind. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. Daarnaast geeft de doktersassistent in groep 7 een les over voeding en bewegen. Lees meer. Wil je bij dit onderzoek aanwezig zijn? Dat kan. Geef dit dan vooraf door aan het Afsprakenbureau van GGD Groningen via 050 367 4990.

Digitale vragenlijst Voordat de GGD je kind onderzoekt, krijg je een brief/e-mail met daarin informatie én het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het welzijn van je kind. Dit geldt zowel voor de 5-jarige kinderen als voor de kinderen in groep 7.

Vragen over je kind?

De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Met al deze vragen kun je terecht bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van GGD Groningen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep van de basisschool je kind zit.

Contactgegevens

Bea Meindertsma, jeugdverpleegkundige
Mail naar bea.meindertsma@ggd.groningen.nl of bel 050 367 4991.
ggd.groningen.nl