Groep 6b

In onze groep zitten tweeëntwintig kinderen. Dit jaar hebben wij elf jongens en elf meiden in de klas, maar daar komt ook nog één juf bij! De jongens zijn dit jaar dus in de minderheid.

Juf Ismay is er de hele week om les te geven. Naast juf Ismay die ons op school les geeft, krijgen wij op woensdag en vrijdag gymnastiek van meester Rutger. Op woensdag gymmen wij van 12:45 tot 13:30 en op vrijdag van 11:00 tot 11:45. Als wij gymnastiek hebben, gaan wij op de fiets naar de sporthal toe.

Naast Gymnastiek gaan wij ook zwemmen dit schooljaar. Wij mogen negen weken achter elkaar zwemmen op de dinsdag middag. Het zwemmen start na de voorjaarsvakantie en stopt in de week voor de start van de meivakantie. Tijdens dit zwemblok van negen weken zal er een gymles per week vervallen. Welke dag dit zal zijn, wordt gecommuniceerd met ouders middels klasbord. Het zwemmen doen wij in zwembad Tropiqua. Ook hier gaan wij op de fiets naar toe.

Wij beginnen elke ochtend niet alleen met een lach, maar ook met de inloop. De inloop is van 08:15 tot 08:30. In deze tijd kunnen wij nog even kletsen met onze vrienden in de klas, leggen wij alles klaar, doen wij een klein spelletje, maken wij een tekening, verbeteren wij ons werk of komen we even gezellig kletsen met onze juf. Daarna gaan wij keihard aan de slag met alle verschillende vakken en zijn wij elke dag om 14:15 weer vrij.

Na de inloop gaan wij aan de slag met rekenen, taal, spelling, schrijven en begrijpend lezen. In de middagen krijgen wij de zaakvakken. Onze zaakvakken zijn biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Wij leren zowel thuis als op school heel hard voor deze zaakvakken, omdat hier ook proefwerken bij horen. Naast de zaakvakken wordt er ook ruimte gemaakt voor vakken als Engels, KiVa en verkeer. Natuurlijk maakt juf ook altijd tijd vrij om aan de slag te gaan met creatievere vakken zoals drama, tekenen, muziek en handvaardigheid.

Wij kunnen heel goed samen met elkaar werken aan de opdrachten die onze juffen ons geven. Toch leren wij ook om zelfstandig te zijn. Wij leren wat zelfstandigheid betekend en hoe wij dit kunnen laten zien in de klas. Nu doen wij dit namelijk ook al door ons werk zelf na te kijken, te reflecteren, oplossingen te bedenken of door bijvoorbeeld zelf taken te bedenken en uit te voeren.

In het tweede halfjaar van dit schooljaar gaan wij ook hard aan de slag met het maken van een Lapbook. Een Lapbook is een werkstuk wat op een creatieve manier gepresenteerd kan worden. Alle informatie zit namelijk verstopt achter allerlei vakjes en knutsels. Het maken van dit Lapbook doen wij onder andere met behulp van de Chromebooks en knutselmateriaal op school. Door deze Lapbooks leren wij niet alleen van elkaar, maar leert juf ook zeker wat! De Lapbooks die wij in groep zes gaan maken zullen over een dier gaan! Welke dieren zullen allemaal voorbijkomen?

Verder hebben wij verschillende uitstapjes dit schooljaar. Zo gaan wij naar de WP om bezig te gaan met techniek, bezoeken wij voorstellingen en gaan wij natuurlijk aan het einde van dit schooljaar weer gezellig op schoolreis.

Kortom het wordt een druk en vol jaar waarin wij niet alleen van de juffen leren. Nee! Sterker nog, wij gaan van, maar vooral ook samen met onze klasgenoten leren! Want in deze groep zitten 22 verschillende kinderen, met allerlei verschillende talenten.

Groetjes groep 6B!