Groep 6b

Welkom in groep 6B - 2022/2023

In deze groep zitten 21 kinderen, 8 meisjes en 13 jongens! Een gezellige boel dus.

Op de maandagmiddag hebben we gym van juf Nathalie en donderdagmiddag gaan we in de even weeknummers zwemmen in Tropiqua om onze zwemvaardigheid te vergroten!

Op de maandag geeft juf Marloes ons les en bereidt met ons de moeilijke onderwerpen extra voor. En dat doet ze met veel enthousiasme! Op het moment van schrijven wordt ze vervangen door Meester Arne.

De rest van de week staat juf Sieta voor ons klaar! Ook dan zijn we flink bezig...maar wel met een lach, want deze juf houdt wel van een grapje! We beginnen elke ochtend en middag met een inloop van 8.15 tot 8.30.

Alles ligt al klaar; we kunnen om 8:30 en om 13:15 direct aan de slag! Elke dag zijn we om 14:15 weer vrij!

We beginnen bijna elke ochtend met lezen. We lezen veel om onze woordenschat te vergroten, zodat we alle teksten kunnen begrijpen, maar ook om de rekensommetjes te snappen! Wat betekent dat? Ruim, een schaal, schatten? Iets met een boot? De fruitschaal? De lieve schatten van deze groep?

Daarna gaan we met rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling verder en in de middag hebben we vaak de zaakvakken (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis) en doen we aan drama, tekenen, muziek en handvaardigheid. Bij de zaakvakken horen ook proefwerken. Daar leren we hard voor thuis en op school!

Vanaf januari maken we een werkstuk. Zo leren we ook veel van elkaar! En ook onze juffen zijn nieuwsgierig. Want ze gaan ook van onze 21 werkstukken leren! Waar zullen ze dit jaar over gaan? Groep 6 maakt er in elk geval één over een dier! Van Aap tot Zebra! De voorbereiding doen we volledig op school. Hierbij maken wij gebruik van de Chromebook en kan er altijd thuis aan verder gewerkt worden.

We hebben uitstapjes naar de WP om bezig te zijn met techniek en maken de mooiste dingen. We gaan naar voorstellingen en hebben leuke thema weken op school.

In deze klas mogen we ook veel van elkaar leren, want we werken veel samen met alle verschillende kinderen uit deze klas.

En wist u dat deze klas ook veel leert over zelfstandigheid? Zelf ons werk nakijken en…reflecteren, zelf of samen oplossingen bedenken, ..... We werken na onze opdrachten zelfstandig aan andere taken. Soms bedenken we die extra taken zelf!

Dit jaar wordt weer: Supercalifragilisticexpialidocious!

Juf Marloes en juf Sieta