Groep 4b

Welkom bij groep 4b - 2022/2023

In onze groep zitten 19 leerlingen, 12 jongens en 7 meisjes!
Op maandag staat juf Nettie voor de groep en de rest van de week juf Judith.

Elke maandag krijgen ze gymnastiek van onze vakleerkracht, juf Nathalie.

Wij zijn gek op lezen en doen dit dan ook elke dag. Heerlijk lezen in een zelf gekozen leesboek, werkbladen met teksten en woordrijtjes, duolezen met een andere leerling en werken met de methode Station Zuid.

Rekenen doen we met de methode Rekenrijk, de sommen staan op het digibord en in ons eigen werkboek. Na 10 lessen hebben we een bloktoets. Daarna hebben we een paar dagen een ‘break’ om de leerstof te herhalen of te verdiepen. Dagelijks gaan we race rekenen, dit doen we 2 minuten per keer ( plus- en minsommen) om snel te kunnen leren rekenen. Ook oefenen we iedere vrijdag verhaaltjessommen.

Voor taal en spelling hebben we de methode Taal Actief.
We besteden aandacht aan de volgende onderdelen; woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Hiervoor hebben we een boek, werkboek en schrift.
Met spelling hebben we om de dag een instapdictee. Er komen verschillende spellingscategorieën aan bod. Ook kunnen we extra oefenen op www.spellingoefenen.nl dit doen we op chromebooks.

Begrijpend lezen
Het eerste half jaar zetten we vooral in op technisch lezen. Daarnaast op begrijpend luisteren. Ook oefenen we wekelijks teksten en praten we over de inhoud ervan. Na de kerstvakantie starten we met de methode Lezen in Beeld. Het eerste deel van de les is om de woordenschat uit te breiden, het andere deel gaat meer over de inhoud van de teksten.

Schrijven
We hebben ook een schrijfschrift, waar we netjes leren schrijven in blokschrift. We leren in groep 4 alle hoofdletters schrijven. Aan het eind van het schooljaar weten we wanneer we een hoofdletter moeten schrijven.

Ook werken we in groep 4 aan verkeer, geschiedenis en biologie.

Elke week gaan we knutselen en/of tekenen en hebben we muziek en/of drama.

Wij zijn een gezellige groep, iedereen is anders en dat maakt het leuk!