Geschiedenis

Wat is een braskörf?

De naam van onze school is ontleend aan het rijke scheepvaart verleden van Veendam. Een braskörf was een zogenaamde sluitmand, waarin de vrouw van de kapitein de kleding en andere benodigdheden voor het jongste kind deed. Ze had de mand nodig wanneer ze met haar kind naar de haven reisde, waar haar echtgenoot met zijn schip was binnengelopen. Vaak zag zij haar man pas na vele maanden weer terug, omdat hij al die tijd met zijn schip over de wereldzeeën had gevaren. Met het jongste kind stapte ze dan aan boord om gezamenlijk het laatste deel van de thuisvaart naar Veendam te maken. De braskörf was afgesloten met een zeildoek, waarop de naam van de kapitein was geschilderd. In het Veenkoloniaal Museum kunt U nog een echte braskörf zien.

Ook de school zien we als een braskörf waarin de benodigdheden aanwezig zijn om het jonge kind te vormen en te begeleiden op de weg naar het voortgezet onderwijs.

Met ingang van dit schooljaar heeft De Braskörf een vernieuwde huisstijl, het logo heeft een eigentijdse, fleurige uitstraling gekregen.

De braskörf(mand) is in het logo behouden en gerestyled.

De kleurige spetters staan voor originaliteit, inspiratie en eigenheid en zijn afgestemd op de kleuren van het logo van de Scholengroep Opron.

Ons schoolgebouw

Het gebouw van De Braskörf is in september 1999 gereed gekomen. Hier zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest. Dit gebouw staat in de nieuwe wijk Golflaan. Door de snelle groei van het aantal leerlingen is deze locatie in 2004 uitgebreid met vier leslokalen, een speellokaal, directieruimte, personeelskamer en diverse magazijnen. In het gebouw zijn in de onder-, midden- en bovenbouw leerpleinen gerealiseerd waar de leerlingen in groepjes gezamenlijk kunnen werken.

Tijdens de bouw is er veel aandacht besteed aan ruimte en kleur. Zo is er gekozen voor grote ruimtes. Daarnaast hebben wij getracht door bepaald kleurgebruik en vrolijke accenten, de school een kindvriendelijke en rustige uitstraling te geven. Dit is tevens doorgevoerd in het bestaande gedeelte van de school. Ook is bij de bouw veel aandacht besteed aan speelvoorzieningen op het kleuterplein.

Met de bouw is ook een nauwere samenwerking met de buitenschoolse opvang (bso) en de peuterspeelzaal gerealiseerd. Beiden hebben een eigen ruimte in het nieuwe gedeelte van de school.