Oudervereniging

De Wet Medezeggenschap biedt de mogelijkheid tot het instellen van een oudervereniging. Een oudervereniging heeft geen inspraakbevoegdheid zoals een Medezeggenschapsraad. De oudervereniging is meer bedoeld om invulling te geven aan allerlei schoolactiviteiten. Ook de Braskörf heeft een oudervereniging. De oudervereniging vergadert 5 à 6 keer per jaar en er zijn een aantal werkochtenden.

De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders/verzorgers en leerkrachten.

De oudervereniging organiseert en verzorgt feesten en evenementen voor de school, de leerlingen en ouders/verzorgers. Zo organiseert de oudervereniging onder andere de Sinterklaasviering, de Kerstviering en de Paasviering, zorgt zij voor traktaties bij de sportdagen, de feestelijke ouderavond en verleent hand- en spandiensten daar waar nodig. De oudervereniging is daarmee een grote steun voor de hele school!